Rättigheter

Innehållet på webbplatsen tillhör vasacasino.se eller tredje part som vi är överens med. Detta innehåll får inte uppvisas i något annat sammanhang utan referens till vasacasino.se.

Om du som användare lämnar tips på förbättringar eller likande står det oss fritt att använda dessa tips på vår sida.

Lämnar du omdömen skall dessa utgå från dina egna upplevelser. Du får inte heller lämna omdömen där du har en ekonomisk koppling, personlig relation eller likande till objektet i fråga.

Ditt omdöme skall baseras på en upplevelse i närtid, gärna inte äldre än tre månader.

Vi tolererar inga personangrepp eller olämpligt språkbruk. Inte heller accepterar vi något som bryter mot svensk lag.

Vi kan i vissa fall be dig inkomma med bevis på din upplevelse.

För att undvika fabricerade omdömen övervakar våra experter rimligheten i helhetsbilden som skapas.

Vi accepterar inte hot eller andra typer av påtryckningar mot vår personal.

Användare

Vi har som uppgift att förse våra besökare med en rättvisande information om de produkter som recenseras och betygsätts. Vi arbetar stenhårt med att skapa en rättvis och objektiv bild där användaren är i fokus. Vi hoppas att detta skall driva utvecklingen och användarupplevelsen framåt.

Du får full tillgång till vasacasino.se gratis.

Det krävs ingen motprestation av dig. Vi sparar ingen information som kan användas i marknadsföringssyfte och vidarebefordrar ingen information om hur våra besökare använder vår webbplats. Läs mer om vår integritetspolicy här.

Du behöver inte registrera dig eller skapa någon form av konto.

Om du inte är nöjd med den information du fått, hör gärna av dig till oss så vi kan bli ändå bättre.

Friskrivning

Allt innehåll på webbsidan tillhandahålls i befintligt skick. Vi skall inte hållas ansvariga för felaktiga uppgifter. Det är dock vårt mål att tillhandahålla korrekta uppgifter.

Vi kan när som helst ändra eller uppdatera dessa användarvillkor.